Zatrudnienie w Polsce

Sytuacja na rynku Polskim nie wygląda najkorzystniej już od okresu powojennego. Jesteśmy krajem o wysokiej stopie bezrobocia. Składa się na to wiele czynników min. jedną z przyczyn jest spora konkurencja na rynku światowym. Mamy także duże zadłużenie za granicą powstałe jeszcze w okresie władz komunistycznych. Polska eksportuje o wiele mniej i niekoniecznie lepszych jakościowo produktów niż inne kraje europejskie, dlatego nie jest pod tym względem konkurencyjna z innymi dobrze rozwijającymi się i mającymi szerokie perspektywy zagranicznymi firmami. Sytuacja państwa, długo utrzymujący się kryzys ekonomiczny (ten sam, który dręczył państwo węgierskie na przełomie 2009/2010) sprawia, że społeczeństwo staje się coraz bardziej bierne. Ludzie boją się inwestować nowo zakładane działalności gospodarcze. Coraz mniej ludzi aktywnie poszukuje pracy, nie widząc szans na zatrudnienie lub perspektyw rozwoju w danej firmie. Słaby rozwój placówek pośrednictwa pracy i niewielki dostęp do informacji o tego typu placówkach skutecznie demobilizuje wiele osób. Państwo stara się przeciwdziałać temu zjawisku poprzez wykorzystywanie możliwych funduszy od Unii Europejskiej w celu poprawienia aktywności zawodowej wśród osób bezrobotnych. Jak się okazuje, mają oni możliwości robienia wielu kursów całkowicie bezpłatnie, jakie ułatwią im odnalezienie miejsca zatrudnienia. Projekty tego typu mają wpłynąć pozytywnie na polską produkcyjność, która jest wyznacznikiem dobrobytu krajowego. Każdy ma szansę na rozwój.

Both comments and pings are currently closed.