Zawody gwarantujące pracę

Nie ulega wątpliwości, iż na rynku pracy istnieją zawody, w których, w aktualnej rzeczywistości gospodarczej, występuje większe zapotrzebowanie na pracę, niż w innych. Jeśli dana osoba wykonuje taki właśnie zawód, to jest bardziej prawdopodobne, iż nie znajdzie się ona bez pracy, przynajmniej przez dłuższy okres. Oczywiście trudno jest oczekiwać od osoby o długoletnim doświadczeniu zawodowym, iż całkowicie zmieni wykonywany przez siebie zawód, choć i takie przypadki, przy dużej determinacji, się zdarzają. Jednak osobom młodym, dopiero rozpoczynającym swe dorosłe życie, można poradzić wybór takiego zawodu, który nie tylko odpowiada ich zdolnościom i predyspozycjom charakterologicznym, ale także zwiększa szansę na długotrwałe zatrudnienie. Niestety, dziś już żaden zawód w praktyce nie gwarantuje zatrudnienia przez kilkadziesiąt lat w tym samym zakładzie, jak to było w minionym ustroju. Tym niemniej wydaje się, że dziś rynek pracy w zawodach humanistycznych jest już w dużej mierze nasycony, natomiast poszukiwane są osoby w zawodach technicznych. Warto też posiadać szerokie kompetencje zawodowe, nawet sobie przeciwstawne, co zwiększa szanse na wykonywanie przynajmniej jednego zawodu w sytuacji utraty pracy. Wielozawodowość jest zresztą cechą charakterystyczną w obecnej gospodarce rynkowej.

Both comments and pings are currently closed.