Zwiększanie limitu zatrudnienia

Gdy poziom bezrobocia na danym obszarze czy w danym kraju wzrasta, dobry rząd i samorządy terytorialne powinny podejmować działania, które spowodują aktywizację przedsiębiorców do zwiększenia limitu zatrudnienia. Takie świadome zabiegi nie zawsze spełniają swoje funkcje, dlatego trzeba do nich podchodzić z dużą dozą ostrożności. Osoby bezrobotne można zaktywizować również poprzez stwarzanie im warunków do otwierania indywidualnych działalności gospodarczych. Można ten cel osiągnąć między innymi poprzez upraszczanie procedur związanych z rejestracją działalności gospodarczej czy poprzez możliwość zaciągnięcia kredytu na start takiego biznesu. Oczywiście osoba bezrobotna także powinna przejawiać pewną aktywność, by taka operacja się udała. W aktywizacji osób bezrobotnych dużą rolę odgrywają również programy operacyjne z ramienia Unii Europejskiej. Na przykład w ramach jednego z programów pomocowych, przyszły przedsiębiorca przedstawiający atrakcyjny plan inwestycji może otrzymać warunkowo czterdzieści tysięcy złotych na start biznesu. Wspomniana suma nie musi zostać zwrócone, jeśli w przeciągu najbliższych dwunastu miesięcy od otworzenia firmy utrzyma się taki przedsiębiorca na rynku. W przeciwnym razie będzie on zmuszony do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami.

Both comments and pings are currently closed.