Zyski z papierów wartościowych

Inwestycjami, które przynieść nam mogą bardzo zróżnicowany zysk są z pewnością inwestycje w papiery wartościowe. Wyróżnić można kilka rodzajów papierów wartościowych, wśród, których najważniejszymi są akcje, obligacje, weksle, czy listy zastawne lub warranty gwarancyjne. Popularnym miejscem, gdzie papiery wartościowe można nabywać i sprzedawać po aktualnych cenach rynkowych jest giełda papierów wartościowych, która swoją siedzibę posiada w stolicy naszego kraju, w Warszawie. Jednak zwykłe osoby nie mogą grać bezpośrednio na giełdzie. Nasze polecenia zawarcia transakcji realizowane są przez maklerów giełdowych, którzy zgrupowani są w domach maklerskich. Wybór domu maklerskiego jest bardzo ważny dla naszej wygody gry i szybkości zawierania transakcji. Jest wiele styli grania na giełdzie. Z pewnością dla osób, które transakcji giełdowych w ciągu jednej sesji wykonują kilkadziesiąt powinny zdecydować się na usługi domu maklerskiego, który będzie nam dawał największe możliwości zysków. Osoby grające kilka razy do roku inwestujące w długoterminowe instrumenty finansowe powinny się zdecydować na inny dom maklerski. Akcje są instrumentami finansowymi obarczonymi raczej dużym ryzykiem inwestycyjnym. Są to jednak papiery wartościowe, których obrót na giełdzie jest największy, zaraz po nich plasują się obligacje.

Both comments and pings are currently closed.