Charakterystyka spółki jawnej

Spółka jawna jest jednym z typów spółek rozumianych zgodnie z prawem handlowym. W ramach prawa handlowego wyróżniane są dwa podstawowe typy spółek, a mianowicie spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Omawiana w niniejszym artykule spółka jawna jest spółką osobową. Przejdźmy teraz do krótkiej charakterystyki takowej spółki jawnej. Wspólnikami w spółkach jawnych mogą być zarówno osoby prywatne jak i osoby fizyczne. Kolejną ważną cechą dotyczącą zakładania takowego rodzaju spółki jest brak wymaganego kapitału zakładowego. Jest to cecha odróżniająca spółkę jawną od kilu innych typów spółek w przypadku, których takowy kapitała najczęściej w postaci środków finansowych jest przez przepisy prawne wymagany. Idąc dalej warto wspomnieć o odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Otóż w przypadku spółki jawnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania danej spółki. Poza tym odpowiedzialność takowa jest w tym przypadku solidarna. Każdy odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi wspólnikami całym majątkiem własnym. Solidarność takowa dotyczy zarówno wszystkich wspólników jak i samej spółki. Zgodnie z przepisami spółka jawna nie jest podatnikiem. Podatnikami natomiast bezwzględnie są wspólnicy danej spółki jawnej. W przypadku wspólników mamy do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnym do przychodów lub liniowym. W przypadku takowej spółki możemy mieć do czynienia z kilkoma rodzajami księgowości.

Both comments and pings are currently closed.