Czym jest spółka europejska

Prawo obowiązujące w naszym kraju definiuje kila typów spółek. Mamy, zatem do czynienia ze spółkami w rozumieniu prawa cywilnego jak i ze spółkami w rozumieniu prawa handlowego. Dzięki tego typu regulacjom spółki takowe mogą działać na terenie naszego kraju. Jak się okazuje każdy kraj wypracowała własne przepisy dotyczące form działalności gospodarczych, jakie mogą bez problemu działać na ich terytoriach. Mamy jednak do czynienia z formami spółek, które mogą działać na terenie Unii Europejskiej we wszystkich krajach na takich samych zasadach. Takowymi spółkami są tak zwane spółki europejskie. Spółka europejska jest paneuropejską formą działalności gospodarczej. Dokładnie rzecz biorąc mamy do czynienia z dwoma aktywnie działającymi formami spółek paneuropejskich. Mowa tu właśnie o spółce europejskiej oraz o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych. W niniejszym artykule zajmiemy się pokrótce spółką europejską. Jak się okazuje spółka tego typu może powstać poprzez trans graniczną fuzję spółek akcyjnych, których siedziby znajdują się na terenie Unii Europejskiej pod warunkiem, że przynajmniej dwie z tych spółek podlegają prawu dwóch różnych państw należących do unii. Ponadto spółka tego typu może powstać poprzez utworzenie grupy kapitałowej europejskich spółek przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Są to dwie z kilku sytuacji, w których może powstać omawiana spółka. Warto na koniec wspomnieć, iż kapitał zakładowy spółki europejskiej nie może być niższy aniżeli sto dwadzieścia tysięcy euro.

Both comments and pings are currently closed.