Działanie spółki partnerskiej

Jednym z rodzajów spółek osobowych jest spółka partnerska. Jest to spółka utworzona przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu. Co więcej partnerami mogą być jedynie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Istniej oczywiście odpowiedni spis określający, jakie zawody możemy nazywać wolnymi zawodami. Jako przykład takowych wolnych zawodów można wymienić zawód adwokata, doradcy podatkowego, radcy prawnego, tłumacza przysięgłego czy maklera papierów wartościowych. Jakie są inne cech spółki partnerskiej? Otóż w przypadku zakładania spółki tego typu nie jest wymagany kapitał zakładowy. Mamy tu, zatem do czynienia z sytuacją podobną do tej, z jaką mamy do czynienia w przypadku innego rodzaju spółki osobowej, a mianowicie spółki jawnej. Tam również nie mieliśmy do czynienia z wymogiem posiadania kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o podatek mamy tu do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych jak i podatkiem liniowym. Co ważne w przypadku spółki partnerskiej mamy do czynienia z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Warto tu zauważyć, że w przypadku niektórych innych typów spółek możemy mieć do czynienia z możliwością prowadzenia tak zwanej księgowości uproszczonej. Jak zatem widzimy spółka tego typu jest pod wieloma względami spółką wyjątkową. Wystarczy w tym kontekście przypomnieć, iż mogą ją tworzyć tylko i wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów.

Both comments and pings are currently closed.