Niezbędne numery identyfikacyjne

Zakładanie spółki czy też ogólnie rzecz biorąc firmy związane jest z uzyskaniem lub posiadaniem kilku numerów identyfikacyjnych. Do takich podstawowych numerów identyfikacyjnych należą dwa. Mowa tu o numerach NIP i REGON. Jeżeli chcemy założyć własną firmę na początek będziemy musieli wypełnić formularz CEIDG, czyli wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Takowy dokument jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. W ten sposób zgłaszamy swoją firmę i jednocześnie ubiegamy się o nadanie numeru REGON. Ponadto dokument CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego o nadanie lub wskazanie numeru NIP, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej. Ponadto jest również zgłoszeniem płatnika składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten sam formularz służy do zgłaszania wszelkich zmian w powyższych danych. Jak zatem widać przy użyciu jednego formularza możemy w wielu wypadkach załatwić szereg spraw związanych z rejestracją firmy. Jednocześnie możemy zwrócić się o nadanie obydwu niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej numerów, czyli wspominanych już kilkukrotnie numerów NIP i REGON. Jeżeli dana osoba posiada już NIP może jedynie zgłosić chęć przyporządkowania naszego osobistego NIP-u do naszej firmy. W przypadku zakładania spółki należy wypełnić specjalne formularze związane z nadaniem NIP-u.

Both comments and pings are currently closed.