Połączenie spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z ciekawych form prowadzenia działalności gospodarczej jest połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytową. W takim wypadku otrzymujemy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością komandytową. Takowy twór ma jeden zasadniczy cel. Chodzi tu o optymalizację podatkową. Przy tego typu rozwiązaniu oficjalną spółką prowadzącą działalność jest spółka komandytowa. W takim wypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę komplementariusza. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami komandytariusz może reprezentować jedynie spółkę, jako pełnomocnik. W tym rozwiązaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma za zadanie zarządzanie oraz administrowanie spółką komandytową. Na drugi plan schodzi generowanie przez nią zysku. Wszystko po to by uniknąć podatku od zysków. Za prowadzenie działalności, a co za tym idzie generowanie zysków odpowiedzialna jest spółka komandytowa. Tego typu rozwiązanie jest określane, jako mieszana forma działalności gospodarczej. Ważne w kontekście zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej przy tego typu działalności trzeba ponieść podwójne koszty rejestracji. Poza tym dla obu spółek wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Jednak mimo wysokich kosztów związanych z rejestracją czy prowadzeniem oddzielnej księgowości i tak tego typu rozwiązanie może być opłacalne.

Both comments and pings are currently closed.