Rodzaje spółek kapitałowych

Zanim przejdziemy do spółek kapitałowych i ich rodzajów warto wspomnieć o bardziej ogólnym podziale tego typu form prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa tu o podziale na spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy obecnie do czynienia jednym typem spółek prawa cywilnego, czyli spółkami cywilnymi oraz dwoma podstawowymi typami spółek prawa handlowego, czyli spółkami osobowymi oraz kapitałowymi. Spółki osobowe wyróżniamy cztery. Mowa tu o spółkach komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz jawnych. Natomiast, jeżeli chodzi o tytułowe rodzaje spółek kapitałowych mamy do czynienia z dwoma podstawowymi, czyli ze spółką akcyjną oraz ze spółką z o. o. czyli spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przejdźmy do krótkiej charakterystyki tych dwóch spółek. Otóż spółka akcyjna jest taka forma działalności, której funkcjonowanie zgodnie z nazwą opiera się na obiegu akcji. Akcje są emitowane przez spółkę natomiast jej posiadaczy nazywamy akcjonariuszami. Drugi typ spółki kapitałowej, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tworzona jest przez jedną lub kilka osób. Takowe osoby nazywane są wspólnikami. Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania danego przedsiębiorstwa zgodnie z nazwą w ograniczonym zakresie. Spółki tego typu spotykane są w wielu krajach europejskich, a co za tym idzie również w Polsce.

Both comments and pings are currently closed.