Składki płacone przez firmy

Jednym z bardzo ważnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest opłacanie wszystkich niezbędnych podatków oraz składek. W tym artykule zajmiemy się składkami odprowadzanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak się okazuje w ZUS przedsiębiorca odgrywa podwójną rolę. Z jednej strony jest płatnikiem, a z drugiej występuje, jako ubezpieczony. Zajmijmy się jednak dokładniej samą składką. Potocznie takowa składka jest określana, jako składka ZUS. Nazwa ta nie odzwierciedla jednak wszystkich aspektów składki, jaką w imieniu swoim oraz swoich pracowników wnosi przedsiębiorca. Co zatem tak naprawdę składa się na takową składkę? Otóż mamy tu do czynienia z kilkoma elementami. Po pierwsze jest to ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Kolejnym elementem jest również obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Daje ono możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy lekarskiej w przypadku choroby czy też wypadku. Idąc dalej warto wspomnieć o ubezpieczeniu chorobowym, które dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Daje ono prawo do korzystania z zasiłku w przypadku choroby. Następnym elementem jest składka na Fundusz Pracy. Dzięki tym składkom Urzędy Pracy mogą finansować zasiłki dla bezrobotnych jak i różnego typu szkolenia i tak dalej. Kolejnym elementem jest składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka ta jest opłacana jedynie za pracowników. Sam przedsiębiorca nie płaci jej za siebie.

Both comments and pings are currently closed.