Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą działalności, która może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu dopuszczanym przez prawo chyba, że ustawa mówi inaczej. Jedynym ograniczeniem jest tutaj brak możliwości zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo czy też siedziba. Jednak w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zasiadać wyłącznie osoby fizyczne. Spóła z o. o. jest jednym z typów spółek w przypadku, których wymagany jest tak zwany kapitał zakładowy. W tym konkretnym przypadku spółki kapitałowej, jaką jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to minimum pięć tysięcy złotych. Co więcej wartość nominalna udziału nie może być niższa niż pięćdziesiąt złotych. Kapitał może być wniesiony zarówno w postaci środków finansowych jak i środków trwałych. Zgodnie z prawem wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o. o. Za zobowiązania odpowiada natomiast spółka całym posiadanym majątkiem. Co ważne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. W takim wypadku spółka jest podatnikiem i opłaca podatek dochodowy od osób prawnych. Jeżeli chodzi o księgowość wobec spółki stawia się wymagania dotyczące prowadzenia pełnej księgowości.

Both comments and pings are currently closed.