Statut spółki akcyjnej

Istnieje wiele różnego typu umów związanych z poszczególnymi formami działalności gospodarczych. Inaczej wygląda umowa dotycząca spółki jawnej, a inaczej umowa o powołaniu do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszym artykule chcieliśmy poświęcić nieco miejsca zagadnieniu, którym jest statut spółki akcyjnej. Wymieńmy, więc kilka z wielu elementów, które powinien zawierać prawidłowo napisany statut spółki akcyjnej. Zacznijmy od tego, iż statut takowy zawierać powinien nazwę firmy. Ponadto musi się w nim znajdować adres siedziby powoływanej spółki. Idąc dalej opisany musi być również przedmiot działalności spółki. Kolejnym elementem, który musi zawierać statut jest czas trwania spółki, jeżeli jest on określony. Statut zawierać powinien również wysokość kapitału zakładowego oraz informacje o kwocie wpłaconej przed zarejestrowaniem spółki na poczet pokrycia kapitału zakładowego. Kolejną informacją, którą powinien zawierać statut spółki akcyjnej jest wartość nominalna akcji. Powinna się tam znajdować również informacja dotycząca liczby akcji oraz tego czy mamy do czynienia z akcjami na okaziciela czy też z akcjami imiennymi. Ważne jest również umieszczenie imion i nazwisk założycieli spółki. Potrzebna jest też między innymi informacja dotycząca liczby członków zarządu oraz rady nadzorczej. Może to być również informacja ograniczona do podania minimalnej lub maksymalnej liczby członków.

Both comments and pings are currently closed.