Typy spółek osobowych

Istnieje wiele różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Do takowych form możemy zaliczyć również spółki. Jednak jak nie trudno się domyśleć również samych spółek czy dokładnie rzecz biorąc typów spółek może być wiele. Najbardziej ogólny podziała opiera się na wyróżnieniu dwóch typów spółek. Mowa tu o spółkach osobowych oraz spółkach kapitałowych. W niniejszym artykule zgodnie z jego tytułem zajmiemy się spółkami cywilnymi, a dokładnie rzecz biorąc wymienimy wszystkie typy takowych spółek. Ogólnie rzecz biorąc możemy wyróżnić cztery typy spółek osobowych. Mówimy tu o spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz o spółkach partnerskich. Jednak według niektórych klasyfikacji do spółek osobowych zaliczamy również spółki cywilne. Różnica polega na tym, iż spółka cywilna jest w myśl przepisów spółką prawa cywilnego. Dokładnie rzecz biorąc jest to jedyna spółka wyróżniania w ramach prawa cywilnego. Pozostałe cztery, czyli spółka jawna, spółka partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna są spółkami wyróżnianymi w ramach przepisów prawa handlowego. Warto również zauważyć, iż spółki kapitałowe wyróżniane są w ramach prawa handlowego. W takim wypadku spółka cywilna może stanowić oddzielny typ spółki, ponieważ jak to już było wspominane, jako jedyna jest spółką w rozumieniu prawa cywilnego, a nie jak pozostałe w ramach prawa handlowego. Jak zatem widać faktycznie mamy do czynienia z kilkoma różnymi typami spółek.

Both comments and pings are currently closed.