Zakładanie spółki akcyjnej

W niniejszym artykule zajmiemy się zakładaniem spółki akcyjnej. Czym jest, zatem takowa spółka akcyjna i jakie są jej podstawowe cechy, których znajomość na pewno ułatwi powołanie takowej spółki do życia? Zacznijmy od tego, kto może zawiązać spółkę akcyjną. Otóż spółka akcyjna może zostać założona przez przynajmniej jedna osobę. Spółki tego typu nie może jednak zawiązać natomiast jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółki akcyjnej mamy do czynienia z obowiązkiem posiadania kapitału zakładowego. Takowy kapitał wynosić powinien, co najmniej sto tysięcy złotych. Co więcej nominalna wartość jednej akcji nie może być niższa niż jeden grosz. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych nie powinna mieć kapitału zakładowego niższego aniżeli czterdzieści milionów złotych. Za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka całym swoim kapitałem natomiast akcjonariusze nie odpowiadają z takowe zobowiązania. Podobnie jak ma to miejsce w innym rodzaju spółki kapitałowej, czyli w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna opodatkowana jest na zasadach podatku dochodowego od osób prawnych. Podobnie jest również w kontekście księgowości. Mamy, więc do czynienia z wymogiem prowadzenia pełnej księgowości. Ponadto wymagana jest publikacja rocznych raportów finansowych. Co więcej mamy tu do czynienia z wymogiem audytu. Jak zatem widać spółka ta jest o wiele bardziej skomplikowana niż najprostsze rodzaje spółek.

Both comments and pings are currently closed.