Zasady funkcjonowania spółki cywilnej

Jednym z typów spółek, jakie możemy wyróżnić w polskim prawie jest spółka cywilna. Zgodnie z nazwą jest to spółka funkcjonująca w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa jest to jedyna spółka działająca zgodnie z tego typu przepisami. Przejdźmy teraz do krótkiego opisu tego rodzaju spółki. W skład spółki cywilnej może wchodzić nie więcej niż dwie czy trzy osoby. Dokładnie rzecz biorąc mówimy tu o dwóch czy trzech wspólnikach. Takowymi wspólnikami w spółkach cywilnych mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. Jeżeli chodzi o wkład do spółki nie ma w przepisach określonego minimalnego pułapu takowego wkładu. Poszczególni wspólnicy wnoszą do spółki to, czym dysponują. Mogą to być, zatem środki pieniężne jak i na przykład infrastruktura, usługi czy wiedza związana z zapotrzebowaniem danej spółki. Co ważne w kontekście takowej spółki to odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Otóż za takowe zobowiązania spółki jej wspólnicy odpowiadają wspólnie w równym stopniu. Co więcej za wspominane zobowiązania danej spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają w równym stopniu zarówno mieniem należącym do spółki jak i majątkiem indywidualnym. Jeszcze jednym ważnym aspektem jest kwestia podatków. Spółka tego typu nie jest przedsiębiorstwem, zatem podatek dochodowy płacą wspólnicy, a nie spółka cywilna. Sama spółka natomiast płaci podatek od towarów i usług, czyli VAT.

Both comments and pings are currently closed.