Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem

Wybór odpowiedniej lokaty wiąże się z przeanalizowaniem wielu kwestii, takich jak chociażby rodzaj oprocentowania. W przypadku długoterminowych lokat, oprocentowanie zmienne jest bardziej opłacalne. Wybór oprocentowania stałego naraża bowiem klienta na zamrożenie jego środków nawet na kilkanaście miesięcy z niską stawką. Prawdopodobnie niedługo zakończy się okres obniżek stóp, dlatego też bankom obecnie zależy na przyciągnięciu klientów pragnących założyć depozyty długoterminowe. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że będą to prawdopodobnie lokaty ze stałym oprocentowaniem, co oznacza, że obniżenie stóp procentowych zamrozi zgromadzone fundusze na niskim poziomie. Większą korzyść z takiej lokaty będą miały więc banki. Klienci, którzy chcą ulokować pieniądze na okres roku lub dłuższy, powinni raczej zdecydować się na lokatę ze zmiennym oprocentowaniem. Jest ono ustalane na podstawie stawek WIBOR lub WIBID. W pierwszym przypadku chodzi o wysokość obecnego oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym, a w drugim o wysokość oprocentowania wypłacanego przez banki w ramach opłaty za wzięcie w depozyt środków z innych banków. Warty odnotowania jest fakt, że depozyty bankowe z oprocentowaniem wyliczanym w oparciu o WIBID, są bardziej opłacalne niż trzyletnie obligacje Skarbu Państwa.

Both comments and pings are currently closed.