Malejące zyski z lokat

Obecnie proponowane klientom lokaty nie spełniają ich oczekiwań. Obiecywane zyski wynoszą zbyt mało, by zachęcić do lokowania pieniędzy w ten sposób. Rzadko zdarza się, by banki oferowały zyski przekraczające 5 proc. Wielu klientów szuka więc alternatywnych rozwiązań, pozwalających na pomnożenie gotówki. Zdarzają się co prawda oferty, w których zysk ma wynieść ponad 5 proc., jednak najczęściej są one obarczone licznymi ograniczeniami i wymogami, jak chociażby konieczność posiadania konta w danym banku czy poprzestanie na lokacie nieprzekraczającej określonej kwoty, np. 10-20 tys. zł. Często się zdarza tak, że tego typu lokaty mają oprocentowanie zmienne, które może nagle zostać obniżone. Nic dziwnego więc, że rośnie grono klientów niezadowolonych z lokat bankowych. Szukają oni innych, korzystniejszych rozwiązań. Alternatywę dla nich mogą stanowić chociażby produkty strukturyzowane. Dają większą gwarancję na zwrot zainwestowanych środków niż fundusze, oferując przy tym możliwość większych zysków. W ostatnim czasie w przypadku tych produktów odnotowano stopy zwrotu przekraczające 10 proc. w skali roku. Jest to bardzo dobry wynik, wziąwszy pod uwagę fakt, że to bezpieczny sposób pomnażania pieniędzy. Należy pamiętać, że produkty strukturyzowane są zazwyczaj długoterminowe, trwają nawet kilka lat, nie w każdym przypadku są więc dobrym rozwiązaniem. Osoba pragnąca ulokować swoje fundusze na krótki okres, np. 3-miesięczny i tak będzie musiała wybrać lokatę.

Both comments and pings are currently closed.