Metody pozyskania środków finansowych dla firmy

Przedsiębiorcy mają do wyboru rozmaite metody pozyskiwania środków na prowadzenie swojej działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych należy kredyt. Ostatnio pojawiła się możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis, zabezpieczającą spłatę zobowiązania w przypadku bankructwa firmy. Bank komercyjny chętniej udzieli kredytu przedsiębiorcy, który otrzyma taką pomoc od Skarbu Państwa, gdyż uzyska gwarancję na spłatę długu. Kredyt z gwarancją de minimis może okazać się dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż chociażby kredyt obrotowy. Przede wszystkim jest go łatwiej dostać. Bank, zanim zdecyduje się na udzielenie kredytu obrotowego, musi uzyskać pewność, że firma jest wypłacalna i da radę spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Planowaną inwestycję należy więc bardzo dokładnie uzasadnić. W celu zapewnienia sobie gwarancji bezpieczeństwa, instytucje bankowe wymagają od przedsiębiorców zapewnienia zabezpieczeń. Podstawę takiego zabezpieczenia może stanowić np. posiadana przez firmę nieruchomość. Jednak wiele firm prowadzi działalność w wynajmowanych pomieszczeniach, które nie mogą stanowić gwarancji spłaty długu. W takiej sytuacji bank może nie udzielić kredytu albo obwarować go niekorzystnymi dla klienta warunkami. Lepszym rozwiązaniem może więc się okazać ubieganie się o kredyt z gwarancją de minimis, gdyż zabezpieczenie ze strony Skarbu Państwa jest ważnym argumentem dla banku.

Both comments and pings are currently closed.