Czechy na tle Europy

Liczy się, że Czechy są jednym z nielicznych drobnych państw Europy środkowej, które nie utraciło na znaczeniu w okresie wojennym. Odpowiednia polityka doprowadziła ten kraj do rozkwitu i skutecznie rozwinęła parasol ochronny przed zadłużeniami, w jakie wpadła Polska. Czechy mają niezwykle niskie bezrobocie, jeśli porówna się je do innych państw, leżących we wschodnio-środkowej Europie, dlatego ich gospodarka warta jest przeanalizowania. Ich waluta krajowa jest mocna w stosunku do Euro, szczególnie biorąc pod uwagę sąsiadujące kraje (węgierskie forinty i polskie złotówki nie mają tak wielkiego znaczenia, jak waluta czeska). Z biegiem ostatnich lat, sytuacja na ich rynku uległa znacznej poprawie i wciąż zmienia się na lepsze. Są nawet tak bardzo rozwinięte, że przed niektóre organizacje, nie są nazywane krajem „rozwijającym się”, a „rozwiniętym”. Warto tu dostrzec, iż Francja uważana jest za kraj rozwinięty, a stopa bezrobocia jest tam nieco wyższa. Dzięki dość niedużemu długowi publicznemu, maleje ryzyko bankructwa, w związku z czym zagraniczni inwestorzy z chęcią inwestują w działalność Czech. Rozwija się handel zagraniczny, a sytuacja polityczno-ekonomiczna jest na bardzo stabilnym poziomie. Wszystko to, pomaga w znalezieniu zatrudnienia dla większej liczby ludzi. Z tego powodu, wielu Polaków decyduje się na wyjazd w celach zarobkowych do jednego z naszych niepozornych sąsiadów, choć nie mówi się o tym tak głośno, jak o wyjazdach do Niemiec czy Anglii. Warto jednak pamiętać, iż istnieją duże szanse, że za kilka lat uda nam się dogonić rozwinięte Czechy.