Czynniki wpływające na popyt

Jednym z najważniejszych praw stosowanych we współczesnej ekonomii jest oczywiście prawo popytu i podaży. W ekonomii wszyscy jesteśmy klasyfikowani, jako konsumenci. Zwłaszcza na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci przeprowadzone wiele badań i analiz poświęconych motywacjom konsumentów przy zakupie produktów i usług, czy czynnikom wpływającym na zwiększone zapotrzebowanie na dany towar czy usługę. Ekonomiści do czynników najbardziej wpływających na popyt na rynku zaliczają dochody konsumenta. Nie ulega wątpliwości, że bez pieniędzy konsument nawet nie pomyśli o pewnych produktach. Wraz ze wzrostem dochodów takiej osoby z pewnością zwiększą się również zakupy. Na drugim miejscu wśród czynników wpływających na popyt wymieniane są z reguły ceny dóbr zastępczych. Konsumenci, którzy liczą się z każdym groszem na pewno będą poszukiwać najtańszych zamienników, nawet za cenę niższej, jakości. Przy omawianiu elementów wpływających na rynkowy popyt towarów nie można pominąć cen dóbr uzupełniających. Czynników tego rodzaju jest dużo więcej. Motywem zakupu danego produktu może być także chęć wyróżnienia się z tłumu konsumentów. To, dlatego kupujemy towary rzadko spotykane, choć często nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Tradycja, jakość wykonania produktu, gust czy oczekiwania konsumenta to kolejne czynniki.