Kapitał zakładowy spółek kapitałowych

Kodeks spółek handlowych dla niektórych form organizacyjno-prawnych przewidział konieczność zgromadzenia odpowiedniego kapitału podstawowego. W spółkach osobowych dotyczy ten wymóg tylko spółek komandytowo-akcyjnych, jednak w spółkach akcyjnych w obu formach jest to konieczne. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wysokość kapitału zakładowego musi wynieść tylko pięć tysięcy, lecz w przypadku spółek akcyjnych jest to już sto tysięcy złotych. Bez zebrania tej kwoty nie jest możliwa rejestracja takiej działalności gospodarcze. Spółki kapitałowe są zakładane najczęściej z myślą o prowadzeniu działalności o dużym zasięgu, na dużą skalę. Posiadanie wysokiego kapitału zakładowego ma sprawić, że takie podmioty gospodarcze będą bardziej wiarygodne w oczach pozostałych parterów biznesowych. Spółkom akcyjnym kodeks spółek handlowych przyznał prawo do emisji papierów wartościowych. Spółki akcyjne mogą być także notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jednak wiąże się to z wymogiem zdobycia aż czterdziestu milionów złotych. Kapitał zakładowy jest zbierany również z powodu braku odpowiedzialności zbiorowej wspólników w takich spółkach. Wierzyciele w takim wypadku mogą dochodzić tylko swoich roszczeń z majątku zakładowego. W spółkach europejskich kapitał zakładowy wynosi sto dwadzieścia tysięcy euro.