Obliczanie stopy bezrobocia w kraju

Zjawiskiem, które w większej lub mniejszej skali występuje w gospodarce każdego kraju jest poziom stopy bezrobocia. Na podstawie wyników tego jednego elementu gospodarki, można bardzo wiele powiedzieć o kondycji gospodarki danego kraju. Gdy bezrobocie jest wysokie wiadomo, że nastroje społeczne nie są zbyt dobre. Niskie zarobki, albo pozostawanie przez dłuższy czas osobą bezrobotną nie sprzyja kupowaniu kolejnych produktów i usług, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie popytu. Na wysokim poziomie bezrobocie cierpią nie tylko konsumenci, lecz także sprzedawcy, którzy odnotowują mniejsze zarobki i obroty, w konsekwencji do skarbu państwa trafia mniej podatków niż się początkowo spodziewano. Widać, że zjawisko bezrobocia odbija się szerokim echem w wielu aspektach codziennego życia przeciętnego mieszkańca naszego kraju. Choć zjawisko bezrobocia w gospodarce nie występuje od wczoraj, to, jak do tej pory nauki ekonomiczne nie znalazły jednego skutecznego lekarstwa na tę przypadłość. O tym, jakie środki zaradcze należy zastosować w dużym stopniu decyduje aktualna sytuacja danego kraju i uwzględnienie bardzo dużej liczby czynników, teoretycznie ze sobą niezwiązanych. W szczegółach badaniem zjawiska bezrobocia zajmuje się jedna z najważniejszych dziedzin ekonomicznych, mianowicie chodzi tutaj o makroekonomię.