Przedmiot badań ekonomii

W niniejszym artykule zajmiemy się jedną z bardzo ważnych nauk społecznych. Jak wskazuje niniejszy tytuł mowa będzie tu o ekonomii, a dokładnie rzecz biorąc o przedmiocie jej badań. Czym więc zajmuje się ekonomia? Otóż kompletna i wyczerpująca definicja nauki, jaką jest ekonomia na pewno zajęłaby o wiele więcej miejsca niż jesteśmy wstanie tu poświęcić podamy tylko podstawową. Otóż ogólnie rzecz biorąc ekonomia zajmuje się analizą oraz opisem zjawisk i spraw związanych z produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. W takim wypadku mamy do czynienia z ujęciem gospodarczym, matematycznym czy wreszcie społecznym. Nic w tym dziwnego, ponieważ jak już wspominaliśmy na początku ekonomia jest zaliczana do nauk społecznych. W takim wypadku warto również wspomnieć o podziale ekonomii tradycyjnej. Zgodnie z takowym podziałem wyróżniamy mikroekonomię i makroekonomię. W przypadku mikroekonomii mamy do czynienia z badaniem i analizą zależności pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorstwem oraz tego jak takowe podmioty na siebie oddziaływają. W przypadku makroekonomii mamy do czynienia z ekonomią w ujęciu globalnym. W takim wypadku wszystkie procesy rozumiane są w sposób globalny. To, co tu zostało opisane stanowi bardzo okrojoną podstawę. Tym niemniej może nam dać ogólny zarys tego jak ważną dziedziną jest właśnie ekonomia.