Wydatki budżetu państwa

Analizując nasze życie społeczne, możemy dostrzec wokół siebie wiele instytucji, których funkcjonowanie nie jest oparte na rachunku ekonomicznym. Inaczej mówiąc, za korzystanie z usług takich instytucji, jak przykładowo wojsko i policja, nic nie płacimy. Z kolei odpłatność za usługi innych, takich jak szkoły publiczne i sądownictwo, jest stosunkowo niewielka i z pewnością nie pokrywa kosztów ich funkcjonowania. Jednak mimo wszystko ktoś te koszty musi pokrywać. Dokonuje ich państwo, stąd właśnie takie wydatki stanowią znaczący odsetek ogółu wydatków budżetu państwa. Trzeba jednak tutaj zauważyć, iż bardzo znaczny udział w wydatkach budżetu państwa ma obsługa długu publicznego, czyli koszt wykupu obligacji. Są to wydatki sztywne, czyli nie można ich zredukować. Innymi ważnymi punktami budżetu państwa po stronie wydatków, są między innymi wydatki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, subwencje dla partii politycznych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wszelkiego rodzaju dotacje, w tym szczególnie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby ten posiadał środki na wypłatę emerytur i rent. Warto zauważyć, że corocznie określany jest limit wydatków, gdyż potrzeby w tym zakresie są znacznie wyższe, niż dopuszczalny w ramach prawa deficyt budżetowy. Takie ograniczanie służy też stabilności gospodarki.