Cechy spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna różni się nieco do spółki komandytowej. Jakie są to różnice? Postaramy się to pokrótce omówić w niniejszym artykule. Otóż w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z wymogiem występowania minimum dwóch wspólników. Co najmniej jeden ze wspólników musi być komplementariuszem. Takowy wspólnik podobnie jak to było w przypadku spółki komandytowej odpowiada całością swojego majątku za zobowiązania spółki. Również, co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, a ponadto może reprezentować spółkę jedynie, jako pełnomocnik lub prokurent. Wspólnikami w spółkach komandytowo-akcyjnych mogą być zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. W odróżnieniu od innych rodzajów spółek osobowych w tym spółki komandytowej w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z minimalnym kapitałem zakładowym. Mowa tu o sumie pięćdziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o opodatkowanie spółka komandytowo-akcyjna powinna prowadzić oddzielne konto dla akcjonariusza, a oddzielne dla komplementariusza. Spółka, jako taka nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Płatnikami natomiast są jej wspólnicy. Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej mamy do czynienia z wymogiem prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości. Jak zatem widać obydwa typy spółek mają cechy wspólne jak i kilka zasadniczych cech odróżniających je od siebie.