Możliwości przekształcenia firm

Jak się okazuje różnego typu firmy, a dokładnie rzecz biorąc różnego typu spółki mogą być przekształcane w innego rodzaju podmioty. Z jakimi najczęstszymi przekształceniami mamy do czynienia na naszym rynku? Jak się okazuje może to być kilka przekształceń. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną lub też w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co więcej również spółka jawna często przekształcana jest w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim wypadku możemy mieć do czynienia z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną, a następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub też z bezpośrednim przekształceniem w spółkę z o. o. Idźmy dalej. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy przekształcić w spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Poza tym spółkę akcyjną możemy przekształcić w spółkę osobową, czyli w jedną ze spółek wymienionych wyżej. Patrząc na możliwości, jakie daje prawo można pomyśleć, iż przekształcenie jednej spółki w inną jest czymś prostym i szybkim. Jak się jednak okazuje są to dość trudne tematy prawne. Dużo zależy od tego, co, w co chcemy przekształcić. W jednym przypadku może to być prostsze, gdy w innym może to być już o wiele trudniejsze. Przekształcenie jednej spółki może być zarówno obligatoryjne na przykład, gdy osiągnięty zostanie pewien określony poziom dochodów lub też może być pomysłem wspólników związanym na przykład ze zmianą przepisów prawnych.