Nowe instrument na giełdzie

Na warszawskiej giełdzie planowane jest wprowadzenie kilku nowości. Wśród nich mają się znaleźć opcje na akcje oraz kontrakty na obligacje i stopy procentowe. Jednak inwestorzy podchodzą z rezerwą do niektórych już obecnych instrumentów giełdowych, mimo że dają one graczom wiele możliwości. Do szukania nowych, prostych i łatwo dostępnych środków, nie skłaniają inwestorów nawet duże wahania koniunktury na warszawskiej giełdzie w ostatnim czasie. Dla przykładu, wprowadzone w 2010 r. fundusze ETF na WIG20, spotykają się ostatnio ze spadkiem zainteresowania. Podobna sytuacja występuje w przypadku różnorodnych certyfikatów inwestycyjnych czy produktów strukturyzowanych. Instrumenty te otwierają dostęp do rozmaitych rynków, od rynku surowców po rynek walut. Również nie cieszą się one popularnością, mimo iż mają prostą, przejrzystą konstrukcję. Małe zainteresowanie tymi instrumentami sprawia, że cechuje je niewielka płynność, więc tym bardziej nie są pożądane – i kółko się zamyka. Warszawska giełda mimo wszystko chce zapewnić inwestorom dodatkowe instrumenty giełdowe, poszerzające możliwości inwestycyjne swoich użytkowników. Powinna za tym jednak iść odpowiednia promocja i informacja edukacyjna, skierowana do głównych odbiorców, jakimi są inwestorzy indywidualni. Tylko wtedy nowa oferta będzie mogła spełnić swoje zadanie.